Lion

Omgevingswet

In Nederland hebben we veel verschillende wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2023 komen ze samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen.