Lion

Uw mening en bijdrage telt!

Denkt u met ons mee?
Wij nodigen inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van harte uit mee te denken over de invoering van de Omgevingswet. Voor het opstellen van onze omgevingsvisie vragen we u als inwoner, ondernemer en/of belanghebbende om hieraan een bijdrage te leveren. Dat kan door uw mening te geven en uw ideeën met ons te delen via deze link. Wilt u eerst meer achtergronden en interviews lezen over de omgevingsvisie? Klik dan hier.
Ook voor het omgevingsplan (voor Leeuwarden - Buitengebied Zuid) willen we in de nabije toekomst mogelijk (digitale vormen van) participatie inzetten.

Meer informatie
Onder omgevingsvisie en omgevingsplan vindt u alle informatie en verslagen van de dialoogsessies die al hebben plaatsgevonden. 

Auteur: 
Gemeente Leeuwarden
Licentie: 
Creative Commons